AUDIOBOX Edice Objednávky Kontakty Připravujeme Názory Ukázky
Autor: Earl Nightingale
Překlad: Roman Hassmann
Celková délka nahrávky: 70 min
Počet kazet: 1
Cena: 240 Kč včetně DPH

Předkládáme vám originální nahrávku přeloženou do češtiny pomocí nejmodernější techniky tak, abychom zachovali původní atmosféru a energii nahrávky. Tím, že máte možnost poslechnout si autora v originále, můžete vnímat intonaci a důraz projevu a tak získávat z hlasu autora nejenom znalosti, ale i energii. Nejneobyčejnější tajemství byla první mluvenou nahrávkou na světě a přímo na kazetě se dovíte, jak došlo k tomu, že byl Earl Nachtingale za ni oceněn Zlatou Deskou. Tato nahrávka dala základ k založení odvětví “rozvoj osobního růstu”.

Přinášíme vám pravdivé a hodnotné poselství Earl Nightingalea, který je považován za “otce motivátora” a nejlepšího filozofa v oblasti dosahování prosperity pomocí změn ve způsobu myšlení. Toto poselství pozitivně ovlivnilo životy mnoha milonů lidí po celém světě a těm, kteří aplikují toto učení v praxi přineslo obrovské materiální a morální bohatství. Jsme rádi, že máme možnost Vám toto poselství představit v českém jazyce!

©2009 BONICOM, s.r.o.